Miljø ved køb og salg af privat bolig

De fleste villaolietanke skal skrottes, når de bliver 40 år gamle, men der er undtagelser. Læs her, hvornår din olietank skal skrottes.

Villaolietanke kan både være opført i stål og i plastik. De kan være placeret både inde i huset eller ude i haven, hvor de igen kan være både over jorden eller gravet ned.

For at forebygge forurenende olieudslip fra gamle tanke, der bliver utætte, har Miljøstyrelsen fastsat såkaldte sløjfningsterminer, som angiver, hvornår olietanke senest skal nedlægges eller udskiftes.

Nedgravede tanke

  • Nedgravede glasfiberbelagte olietanke af stål, der rummer op til 6.000 liter, skal udskiftes senest 40 år efter produktionsåret.
  • Tanke, som har en korrosionsbeskyttelse (antirust), skal først skiftes efter maksimalt 50 år.
  • Plasttanke anses for at have en levetid på 45 år, hvorefter de også skal sløjfes.
  • Tanke, hvor fabrikationsåret ikke kendes og ikke kan fastslås, skal senest være sløjfet 31. marts 2015.
  • Nedgravede, kugleformede tanke af mærket AJVA-PLAST A/S er ulovlige og skal tages ud af brug straks.

Vær opmærksom på, at korrosionsbeskyttelse ikke var særligt almindeligt i 70’erne. Er din tank fra 70’erne, skal du derfor regne med, at den er klar til udskiftning eller sløjfning.

Overjordiske tanke

  • For ståltanke uden korrosionsbeskyttelse er levetiden 30 år, herefter skal de udskiftes.
  • For tanke med korrosionsbeskyttelse er levetiden 40 år.
  • For plasttankemed en enkelt væg er levetiden 25 år og er plasttanken med dobbeltvæg er levetiden 40 år.

Overskrider du sløjfningsterminen, bortfalder forsikringsdækningen. Det betyder, at du selv skal betale for oprensning, hvis tanken bliver utæt og forurener grunden med olie.

Hvad risikerer du, hvis du ikke sløjfer olietanken?

Hvis du ikke sløjfer eller udskifter olietanken efter de gældende terminer, risikerer du at få en bøde. Din forsikring vil heller ikke dække, hvis tanken bliver utæt og lækker fyringsolie ud i jorden.

Ved alvorlig olieforurening af grunden kan konsekvensen i værste fald være, at huset bliver ubeboeligt. Under alle omstændigheder vil det kræve, at jorden på din grund renses. Naboers grund skal også renses, hvis olieudslippet er nået så langt. En sådan forurening koster nemt flere hundrede tusinde kroner at oprense. Hvis du ikke er forsikret, eller din forsikring ikke dækker, er det dig selv, der kommer til at hænge på regningen.

olietank1 olietank2 olietank3 Typehus_1