Sløjfningsterminer for olietanke

Hvilke frister gælder for sløjfningen af olietanke?
Placering Tanktype Indvendig korrosionsbeskyttelse Sløjfningstermin (antal år efter fabrikationsår)
Overjordisk: Ståltank: Nej 30 år
Ja 40 år
Plasttank: Nej (enkeltvægget) 25 år
Nej (dobbeltvægget) 40 år
Nedgravet: Ståltank (glasfiberbelagt): Nej 40 år
Ja 50 år
Plasttank: Nej 45 år*

Hvordan sløjfes en olietank?

Når en olietank sløjfes, tømmes den for indhold. Derefter fjernes rørsystemet, eller tanken bliver som minimum afblændet, så der ikke kan fyldes olie på den igen. Ved en korrekt udført afblænding afmonteres påfyldningsstudsen, og udluftningsrøret proppes til.

Du kan vælge at lade tanken være, når den er sløjfet, eller at få den fjernet (gravet op, hvis det er en underjordisk tank). Under alle omstændigheder er du forpligtet til at melde til kommunen, når en olietank tages varigt ud af brug.

Tømning af tanken

Restindholdet i tanken fjernes ved at åbne den. Der kan fx skæres en åbning i toppen, hvorefter tanken evt. højtryksspules og derefter suges tom. Du må gerne gøre arbejdet selv, hvis du kan gøre det sikkerhedsmæssigt forsvarligt, men det kan anbefales at lade et autoriseret vvs-firma gøre det.

Får du et slamsugerfirma eller et vvs-firma til at tømme din nedgravede tank, og regner du med at lade tanken ligge, er det en god idé at få en attest fra firmaet, så du kan dokumentere over for en eventuel køber, at tanken er forskriftsmæssigt tømt.

Ligger den nedgravede tank under et sted med tung færdsel, fx en indkørsel eller parkeringsplads, anbefales det at fylde den op med sand eller grus. Der er set eksempler på, at gamle tanke er faldet sammen med tiden, og at køretøjer derfor er faldet ned i tankgraven.

Bortskaffelse af restolie og tank

Restolien eller olieforurenet vand kan du normalt aflevere på genbrugsstationen. Det samme gælder den sløjfede olietank. Kontakt på forhånd genbrugsstationen og få nærmere besked, da der kan være regler for, hvor meget spildolie, du må indlevere pr. dag.

Hvis du er i tvivl om proceduren og reglerne i forbindelse med sløjfning og afmelding af en olietank, skal du ringe til din kommunes tekniske forvaltning og få nærmere besked.