Ny kontrakt til AMS

25/01/2016 AMS – Akut Miljø Service fornyer sin kontrakt med Norddjurs Kommune. Kontrakten gælder et døgndækkende miljøberedskab 24/7/365. Kontrakten dækker over alle typer af forurening i vandløb/recipienter, på vej, efter færdselsuheld efter brand mv. Vi glæder os til at fortsætte det gode samarbejde.IMG_1251 IMG_3782 image