Referencer

Nyeste opgaver

 • AMS på kursus...

  Selvom han er en rutineret chauffør og kører 50.000 km om året, så tog Lars Bjørn Hansen på kursus i udrykningskørsel for at lære sine egne og bilens grænser at kende.http://rescuecenter.dk/nyhed?q=4820

 • Større brand på Djursland...

  29/11/2016 AMS blev i dag kaldt ud til en større brand i et halmlager. Ca 3500 Big baller er væk. AMS blev tilkaldt på grund af en forurenet boring.

 • AMS runder 200 akutte sager i 2016...

  23/11/2016. En stor dag for AMS. Vi har i dag rundet 200 akutte sager i år. Siden opstarten i 2011 har vi vækstet stødt og roligt og har nu placeret os stabilt i markedet. Tak til alle for den store … Læs resten

 • Lastbil vælter på E45...

  28/11/2016. AMS blev i dag rekvireret til væltet lastbil på E45 i Nordjylland. Klokken 22.30 graver vi forurenet jord.

 • Væltet kemikalietransport...

  30/05/2016. AMS rykkede klokken 13.40 ud til færdselsuheld med lastbil. Opgaven består i at forberede akut afværge hvis uheldet er ude. Lasten består af 22000 liter natronlud og lastbilen ligger med tanken ned mod et vandløb. Kl 19.30 arbejder vi … Læs resten

 • Større forurening med Bitumen...

  29/05/2016. Større forurening. AMS blev tidligt søndag morgen kaldt ud i forbindelse med en større forurening. Nogle havde fundet det sjovt at løsne en hane på en beholder med emissionsvæske/bitumen og ved vores ankomst kunne vi konstatere et spild på … Læs resten

 • Forurening ved nedgravet olietank...

  24/05/2016. I forbindelse med opgravning af en olietank konstateres en forurening i 3 meters dybde. AMS assistere entreprenøren med dokumentation og prøvetagning.

 • Ny samarbejdsaftale...

  19/05/2016 AMS har i dag fornyet samarbejdsaftalen med Dantra. Dantra, som har domicil i Hjøllund i Midtjylland, råder i dag over en lastvognsflåde på mere end 110 moderne og specialiserede tankvogne, der dagligt transporterer flydende produkter overalt i Danmark og … Læs resten

 • Miljøscreening af bolig...

  23/05/2016 AMS udfører miljøscreening af et hus før nedrivning.

 • AMS på Fredericia Havn i forbindel...

  06/02/2016. AMS deltager aktivt i oprydningsarbejdet efter stor branden på Fredericia Havn

 • Ny kontrakt til AMS...

  25/01/2016 AMS – Akut Miljø Service fornyer sin kontrakt med Norddjurs Kommune. Kontrakten gælder et døgndækkende miljøberedskab 24/7/365. Kontrakten dækker over alle typer af forurening i vandløb/recipienter, på vej, efter færdselsuheld efter brand mv. Vi glæder os til at fortsætte … Læs resten

 • AMS indleder landsdækkende samarbe...

  Nyt samarbejde om akut miljøvagt mellem Akut Miljø Service og DGE Akut Miljø Service (AMS) og DGE Miljø- og ingeniørfirma har indgået en landsdækkende samarbejdsaftale om akut miljøvagt, der yder professionel rådgivning og håndterer akutte miljøuheld 24 timer i døgnet … Læs resten

 • Væltet bus...

  Bus væltet på hovedvej ved Hedensted. AMS havde opgaven med at rydde op efter oliespild. Afgravning og dokumentation. Kunde: Tryg

 • Havareret lastbil...

  Lastbil med gravemaskine på ladet påkører togbro og spilder derved en del olie. Afgravning af forurening og mundighedsbehandling

 • Større brand i Sallings P-hus i År...

  AMS har opgaven med at håndtere storemængder sluknings- og rengørings vand efter at der brændte flere biler inde i p-huset. Hele p-huset står nu overfor et gennemgribende rengøring. September 2015             

 • Havareret lastbil v/ Aalborg...

  Lastbil kørt i grøften og der er læk på både dieselolietank samt hydraulikolietanken. Samlet spildt på ca. 400 liter olie. Afgravning og dokumentation. August 2015         

 • Brand i landbrugsredskab...

  Brand i mejetærsker. Afgravningen af forurening og dokumentation. August 2015       

 • Brand i landbrugsredskab...

  Brand i teleskoplæsser med udslip af ca. 200 liter dieselolie samt 100 liter hydraulikolie. Afgravningen af forurening og dokumentation. Djursland juli 2015       

 • Større gylleforurening...

  AMS blev tirsdag den 24. Marts kaldt til større gylleforurening i Rangstrup i Tønder kommune. Udslip af 2-400 m3 gylle med overhængende fare for forurening af nærliggende vandløb. 

 • Forurening efter uheld med byggeli...

  Forurening med ca. 200 liter hydraulikolie efter uheld med byggelift på Balling fjernvarmeværk. Afgravning og dokumentation. kunde: Codan 

 • Forurening på Esbjerg havn...

  AMS blev mandag aften kaldt til forurening på Esbjerg havn. Forureningen skete under aflæsning af dieselolie på et stort fragtskib. Spildets størrelse er ukendt.

 • Skraldebil kørt i søen...

  Skraldebil kørte fredag morgen i en sø på Djursland. Udslip af motorolie og en ret kompliceret bjærgning. Kunde: Brand og redning Djursland

 • Beredskabsøvelse i Randers...

  AMS – akut miljø service deltager den 18. Februar i beredskabsøvelse med Randers Brandvæsen, beredskabsstyrelsen og Østjyllands Politi

 • Ny samarbejdsaftale...

  AMS har indgået landsdækkende samarbejdsaftale med DACHSER Logistics. Vi skal i fremtiden servicere og udføre skadesrapportering, dokumentation, oprydning og miljøbegrænsning på uheld med deres køretøjer og på deres virksomheder.

 • Væltet skraldebil i Sabro...

  Skraldebil kørte af vejen i endte på siden i grøften. Hul på dieseltanken gjorde at der skete spild af ukendt mængde dieselolie. Kunde: privat

 • Gylleforurening i Stouby...

  Forurening fra defekt pumpe. Ukendt mængde gylle med risiko for nærliggende recipient

 • Større forurening fra oliebil...

  i forbindelse med overfyldning af olietank forurenes et større areal. Bortgravning, dokumentation og rapport til kommunen

 • Havareret lastbil E45 Haderslev...

  Lastbil kører frontalt ind i motorvejsbro. Afgravning af forurening. Kunde: Tysk forsikringsselskab

 • Væltet skraldebil i Hedensted...

  November 2014 Skraldebil vælter ud over en grøft på en grusvej i Hornsyld. Der afgraves forurenet jord og reetableres. Kunde: Tryg forsikring

 • Forureningsundersøgelse i Århus...

  Oktober 2014 Forureningsundersøgelse og afgrænsning efter uheld med væltet olietank. Der var spildt ca. 400 liter. Der blev afgrænset og bortgravet. Kunde: Privat

 • Oliespild på to adresser på Djursl...

  November 2014 I forbindelse med et defektpakning på en oliebil spildes der en ukendt mængde dieselolie på to adresser på Djursland. Der afgraves og ryddes op. Kunde: olieselskab

 • Miljøscreening af bolig i Århus...

  Oktober 2014 I forbindelse med nedrivning af bolig blev der lavet en screening for PCB og asbest i bygningsdelene. Kunde: Privat

 • Brændt rendegraver i Randers...

  Oktober 2014 Rendegraver brænder på en hovedvej i Randers og der spildes ca. 150 liter olie. Opgravning og reetablering. Kunde: Privat

 • Havareret bil på Djursland...

  Oktober 2014 Bil kører ud over autoværn og lader i vandløb. Forurening med olie. Opgravning af jord mv. Kunde: TopDanmark

 • Spild efter oliebil i Esbjerg...

  Oktober 2014 Spild af ukendt mængde fyringsolie på adresse i Esbjerg. Opgravning af forurenet jord og rengøring af tank. Kunde: anonym

 • Uheld med asfaltmaskine i Hedenste...

  Oktober 2014 Ved et uheld spildes der en ukendt mængde olie fra en asfaltmaskine. Olie spredes ud over et større areal. Der afgraves ca. 18 ton jord. Kunde: Lemminkæinen.

 • Opgravning af olietank i Århus...

  September 2014 Opgravningen af gammel olietank. Der var heldigvis ikke forurenet under tanken. Kunde: Nybolig

 • Væltet traktor - Vejle...

  September 2014 Traktor væltet på Horsensvej i Vejle. Spild af dieselolie. Der foretages afgravning og reetablering

 • Brændt lastbil - Ebeltoft...

  September 2014 Mindre brugsstjålet lastbil brændes af og der sker udslip af ca. 100 liter dieselolie. Drikkevandsboring ligger kun 25 meter fra spildstedet og kræver derfor hurtig indsats. Der blev bortgravet 15 ton forurenet jord. Kunde: Syddjurs kommune

 • Prøvetagning af jordparti i Århus...

  September 2014 Prøvetagning af jordparti på ca. 25.000 m letforurenet jord. Kunde: Privat

 • Spild af stor mængde dieselolie i ...

  November 2014 Århus kommune. Olieleverandør overfylder en olietank med flere tusinde liter dieselolie. Opsamling i kloaksystemet i samarbejde med Århus brandvæsen. Kunde: anonym Det gøres opmærksom på, at firmaet på billederne ikke er skyld i uheldet men udelukkende er en … Læs resten

 • Havareret skovmaskine i Ebeltoft...

  November 2014 Skovmaskine havarer og der spildes 350 liter hydraulikolie. Afgravning og dokumentation. Kunde: Syddjurs kommune.

 • Væltet vindmølletransport ved Byld...

  November 2014 Dokumentation efter afgravning fra spild af hydraulikolie efter at en vindmølletransport væltede. Kunde: Codan

 • Væltet lastbil - Nr. Sundby...

  Oktober 2014. Lastbil vælter i rundkørsel ved Nr. Sundby. Spild af ukendt mængde dieselolie. Afgravning og dokumentation. Forsikringshåndtering. Kunde: ukendt

 • Væltet lastbil E45 ved Randers...

  Væltet lastbil ved Randers den 26.11.2014. Udslip af ca. 300 liter dieselolie Lastbil kører i grøften og vælter. Godset er spildt over et større areal. Udslip af ca. 400 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord. Kunde: Tryg forsikring

 • 5000 Liter mælk i Toftlund...

  Tønder Kommune. Oprydning og sikring af miljøet efter forurening af 5000 L mælk i vandløb i Toftelund. Kunde: privat

Referencer fra udvalgte indsatser:

Indsatser 2013

• Norddjurs Kommune. Brand på landbrugsejendom. 2.500 bigballer, dæk, gummiged og palletanke. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Alm-Brand forsikring

• Ishøj Kommune. Overfyldning af olietank. Udslip af ukendt mængde fyringsolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: DSV

• Assens Kommune. Overfyldning af olietank. Udslip af ukendt mængde fyringsolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: DSV

• Skanderborg Kommune. Spild fra tankbil. Udslip af ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: DSV

• Mariagerfjord Kommune. Spild af olie ved Vestas mølle. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Vestas

• Randers Kommune. Forurening af Randers havn. Kildesporing og myndighedsbehandling. Kunde: Randers Kommune

• Syddjurs Kommune. Udslip af ca. 300 liter dieselolie fra villaolietank. Akut afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Købstædernes forsikring

• Odense Kommune. Lastbil væltet i Odense kanal. Udslip af ukendt mængde olie. Bjærgning og miljøtilsyn. Kunde: Haustein

• Syddjurs Kommune. Væltet lastbil. Tilsyn med bjærgning Kunde: European Breakdown Service Aps

• Hedensted Kommune. Brændt entreprenørmaskine. Udslip af ukendt mængde diesel- og motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Codan forsikring

• Horsens Kommune. Spild af ca. 3.000 liter opblandet Round-up. Afgravning af 60 ton forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Alm-Brand

• Billund Kommune. Væltet mølletransport. Udslip af ukendt mængde motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Haustein

• Hedensted Kommune. Væltet lastbil. Udslip af ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Gjensidige forsikring

• Aalborg Kommune. Tyveri af ca. 3.000 liter dieselolie fra tankanlæg. Udslip af ukendt mængde dieselolie. Afgravning af 1.000 ton forurenet jord, myndighedsbehandling. Kunde: Privat

• Tønder Kommune. Gylleudslip. Udslip af ca. 100 m3 gylle fra kvægejendom. Tønmimg og rensning af 1,5 km. beskyttet vandløb. Myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Tønder Kommune

• Esbjerg Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ukendt mængde diesel- samt motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Vejle Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 200 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Randers Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ukendt mængde diesel- samt motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune. Brand i kemikalielager. Udslip af ukendt mængde forskellige ætsende kemikalier. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og videre undersøgelser. Kunde: Tryg/Alm-Brand

• Rebild Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ukendt mængde diesel- samt motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Mariagerfjord Kommune. Havareret lastbil. Udslip af 350 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Herning Kommune. Havareret minkfoder lastbil. Udslip af ca. 50 liter hydraulikolie samt 200 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 500 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Sæby Kommune. Spild fra tankbil.  Udslip af en mindre ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: OK

• Gentofte Kommune. Spild fra tankbil.  Udslip af en mindre ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Århus Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 20 liter motorolie samt ca. 30 ton foderpiller på motorvej. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Helsingør Kommune. Spild fra tankbil.  Udslip af en mindre ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Gribskov Kommune. Spild fra tankbil.  Udslip af en mindre ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Tønder Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 20 liter motorolie samt ca. 10.000 liter mælk. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Tryg Forsikring

• Syddjurs Kommune. Uheld med gylle. Udslip af ca. 25 m3 gylle. Afgravning af gylleforurenet jord, myndighedsbehandling og tilsyn. Kunde: Syddjurs Kommune

• Fredericia Kommune. Spild fra tankbil.  Udslip af en mindre ukendt mængde dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Syddjurs Kommune. Lastbil og bus kørt sammen. Udslip af diesel, -og motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Randers Kommune. Havareret lastbiler. Udslip af hydraulik, -og motorolie.  Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Vejle Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 80 liter hydraulikolie samt 300 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Ryggard Transport

Indsatser 2012

• Vejen Kommune. Havareret skraldebil. Udslip af ca. 80 liter hydraulikolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Miljøteam

• Vejle Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 450 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Hedensted Kommune. Havareret Mobilkran. Udslip af ca. 1000 liter hydraulikolie. Afgravning af forurenet jord, vandprøvetagning, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: BMS

• Kolding Kommune. Udslip af kemikalie, Udslip af flussyre/saltpetersyre på virksomhed. Opsamling og håndtering i samarabejde med Beredskabsstyrelsen, myndighedsbehandling. Kunde: Privat

• Hjørring Kommune. 2 havarerede lastbiler samt brand i den ene lastbil. Udslip af ca. 300 liter dieselolie samt 40 liter motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Horsens Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 100 liter dieselolie samt ukendt mængde motorolie. Sporing af olie i kloaksystem, rensning og sugning af kloaksystem, myndighedsbehandling. Kunde: DSV

• Kolding Kommune. Uheld med BMS-kran. Udslip af ca. 300 liter hydraulikolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune. Brand i etageejendom. Prøvetagning af slukningsvand, jordprøvetagning. Myndighedsbehandling. Kunde: Skadeservice Danmark

• Kolding Kommune. Brændt landbrugsredskab. Udslip af ca. 80 liter dieselolie samt 40 liter motorolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 180 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Tønder Kommune. Havareret lastbiltrailer. Udslip af ca. 170 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV-Roads

• Hedensted Kommune. Havareret traktorsprøjte. Udslip af ca. 3000 liter opblandet Round-up, afledning til beskyttet å. Afgravning af forurenet jord, vandprøvetagning, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Top Danmark

• Kolding Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 600 liter hydraulikolie samt 40 tons mikfoder på motorvej E45. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Fredericia Kommune. Påkørsel af vandværksboring til Smidstrup vandværk, vandprøvetagning, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Top Danmark

• Hedensted Kommune. Havareret lastbil på motorvej E45. Udslip af ca. 200 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Guldborgsund Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 100 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Skanderborg Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 40 liter hydraulikolie samt 20.000 liter mælk i beskyttet §3 sø. Afgravning af forurenet jord, tømning af sø, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Haderslev Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 100 liter hydraulikolie i. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Hedensted Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 200 liter hydraulikolie i beskyttet §3 område. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Rebild Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 600 liter dieselolie. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

Kolding Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 150 liter dieselolie. afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune. Utæt olietank. Udslip af ca. 6.000 liter dieselolie. Afværge i jord samt i Kolding å Kunde: Kolding Kommune

• Guldborgsund Kommune. Brændt entreprenørmaskine. Udslip af ca. 100 liter dieselolie samt ukendt mængde hydraulikolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

Hedensted Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 200 liter hydraulikolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Holstebro Kommune. Havareret lastbil. Udslip af ca. 2-400 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Andreas Andreassen

• Aalborg Kommune, E45-Svenstrup. Havareret lastbil, Udslip af ca. 250 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og reetablering. Kunde: Haustein

• Kolding Kommune, Almind. Havareret traktor. Udslip af ca. 200 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Beredskab Kolding

• Kolding Kommune, Christiansfeld. Havareret lastbil. Udslip af ca. 500 liter diesel- og motorolie, afgravning af 140 ton forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Beredskab Kolding

• Mariagerfjord Kommune, Hobro. Havareret lastbil. Udslip af ca. 400 liter diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Mariagerfjord Kommune.

• Kolding Kommune, Vamdrup. Brændt entreprenørmaskine. Udslip af ca. 200 liter diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Beredskab Kolding

• Vejen Kommune, Kongeåvej. Havareret lastbil. Udslip af ca. 150 liter diesel- og motorolie, afgravning af ca. 22 ton forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Aalborg Kommune, Gistrup. Væltet skraldebil. Intet udslip. Myndighedsbehandling. Kunde: Haustein

• Odense Kommune, Blommenslyst. Overfyldning af olietank på privat ejendom. Udslip af ca. 100 liter olie, tilsyn med afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Statoil

• Frederica Kommune, Fredeica. Overfyldning af olietank på varmeværk. Udslip af ca. 100 liter olie, tilsyn med afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Vejle Kommune, Børkop. Overfyldning af olietank på varmeværk. Udslip af ca. 700 liter olie, tilsyn med afgravning af forurenet jord, indeklimaundersøgelser, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Kolding Kommune, Christiansfeld. Havareret lastbil. Udslip af ca. 400 liter diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Beredskab Kolding

• Kolding Kommune, Lunderskov. Havareret lastbil. Udslip af ca. 150 liter diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DSV

• Århus Kommune, Hjortshøj. Havareret lastbil. Udslip af ca. 100 liter hydraulikolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Johs. Sørensen & Sønner

• Vejen Kommune, Brørup. Havareret truck. Udslip af 40 liter hydraulikolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: DLG

• Morsø Kommune, Nykøbing Mors. Havareret lastbil. Udslip af 300 liter diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Beredskab Morsø

• Guldborgsund Kommune, Sakskøbing. Havareret traktor og personbil. Udslip af ukendt mængde diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein og Gjensidige forsikring

• Vejle Kommune, Bredballe. Havareret lastbil. Udslip af motorolie og kølervæske. Afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering af beskadigede brønde. Kunde: Haustein

Aarhus Kommune, Viborgvej, Tilst, Havareret lastbil, udslip af motorolie, batterisyre og benzin fra påkørt personbil, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: SKDK

Indsatser 2011

• Hedensted Kommune, Lindved, væltet lastbil, udslip af ca. 600 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Rebild Kommune, Skørping, Havareret lastbil, udslip af ca. 200 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Hedensted Kommune, Juelsminde, Havareret lastbil, udslip af ca. 200 liter dieselolie, olie i dræn og vandløb, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Brand og Redning Hedensted

• Vejle Kommune, Jelling, overfyldt olietank på børnehave, udslip af ca. 50 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Statoil

• Hørsholm Kommune, Rungsted, læk olietank, udslip af ukendt mængde fyringsolie. Sag overdraget til OM. Kunde: AA-service & Transport

• Kolding Kommune, Christiansfeld, Havareret lastbil, udslip af ca. 200 liter dieselolie,  afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Kolding beredskab

• Vejen Kommune, Brørup, Brændt køretøj, mindre udslip af diesel- og motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: SKDK

• Kolding Kommune, Christiansfeld, Havareret lastbil, udslip af ca. 150 liter dieselolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Kolding beredskab

• Skive Kommune, Skive N, Havareret lastbil, udslip af ca. 600 liter dieselolie og 45 liter motorolie, afgravning af forurenet jord, myndighedsbehandling og retablering. Kunde: Haustein

• Horsens Kommune, E45 – Ejer Baunehøj, Havareret lastbil, udslip af ca. 40 liter motorolie til regnvandsbassin, Udlægning af flydespærre, opsugning af olie på vand, myndighedsbehandling. Kunde: Horsens Brand og Redning

Forureningsundersøgelser:

Undersøgelser foretaget i 2013

• Århus Kommune, Undersøgelse af forureningsforhold ved flere nedgravede olietanke. Kunde: Århus Kommune

• Norddjurs Kommune, Undersøgelse og dokumentation ved brand af asbesttag Kunde: Norddjurs Kommune

• Århus Kommune, Undersøgelse og dokumentation ved opgravning af 10.000 liter olietank. Kunde: Lars GravCo

• Århus Kommune, Undersøgelse og afgravning ved utæt container. Kunde: Carpenter, Højbjerg

• Århus Kommune, Undersøgelse af forureningsforhold ved privat beboelse. Kunde: Århus Kommune

• Mariagerfjord Kommune, Undersøgelse og afgravning ved spild ved vindmølle. Kunde: Vestas

• Århus Kommune, Forureningsundersøgelse ved utæt olietank. Kunde: Freja Ejendomme

• Århus Kommune, Undersøgelse og afgravning ved utæt olietank. Kunde: AA-Service & Transport

• Randers Kommune, Undersøgelse og afgravning ved utæt olietank. Kunde: Bosal Sekura Industri

• Horsens Kommune, Undersøgelse og afgravning ved olielækage i bolig. Afgravning af ca. 300 ton jord. Kunde: Topdanmark forsikring

• SyddjursKommune, Undersøgelse og dokumentation ved røgklagesager. Kunde: Syddjurs Kommune

Undersøgelser foretaget i 2012

• Århus Kommune, Undersøgelse og afgravning ved utæt olietank. Kunde: Dantes & More

• Århus Kommune, Boligundersøgelse for forureningsniveau ved utæt olietank. Prøvetagning og risikovurdering af efterladt forurening. Kunde: Privat

• Roskilde Kommune, Undersøgelse ved vaskeplads. Prøvetagning og myndighedsbehandling. Kunde: NP Trucks Roskilde

• Århus Kommune, Undersøgelse for tungmetaller ved boligbyggeri. Prøvetagning og risikovurdering af efterladt forurening. Kunde: Århus Kommune

• Århus Kommune, Forureningsundersøgelse ved utæt olieudskiller. Afgravning og risikovurdering af efterladt forurening. Kunde: Privat.

• Vejle Kommune, Undersøgelse ved væltet olietank, Afgravning og myndighedsbehandling og vurdering. Kunde: Privat

• Århus Kommune, Indbygning af slagge under industribygning.Myndighedsbehandling og vurdering. Kunde: Lars GravCo A/S

• Århus Kommune, Forureningsundersøgelse ved utæt olietank. Kunde: Privat.

• Århus Kommune, Jordhåndteringsplan i forbindelse med anlægsprojekt, ca. 1000 ton jord. Kunde: Crisplant A/S

• Horsens Kommune, Forureningsundersøgelse på virksomheden N.P. Trucks. Kunde: N.P. Trucks A/S

Aarhus Kommune, Ny jordtip i Lystrup. Forundersøgelse og ansøgning om tilladelse til etablering af ny jordtip for Lars GravCo. Kunde: Lars GravCo

Undersøgelser foretaget i 2011

• Aarhus Kommune, Møgelgårdsvej 4-6, Lystrup. Forundersøgelse og afgravning af ca. 250 tons forurenet jord. Myndighedsbehandling m.v. Kunde: AA-Service og Transport

• Ikast Brande Kommune, Klovborg, undersøgelse af V1 registreret grund, Hovedgaden 22, 8765 Klovborg. Oplæg til undersøgelse, forundersøgelser, opgravning af olietank og myndighedsbehandling. Kunde: Klovborg Turistfart

• Aarhus Kommune, Trige, undersøgelse efter overfyldt olietank, undersøgelse og afgravning af ca.25 tons forurenet jord. Myndighedsbehandling m.v. Kunde: AA-Service og Transport

• Horsens Kommune, DSV Roads. Forundersøgelse og afgravning af ca. 50 tons forurenet jord. Myndighedsbehandling m.v. Kunde: DSV

• Aarhus Kommune, Aarhus Universitet. Forundersøgelse og afgravning af ca. 250 tons letforurenet jord. Myndighedsbehandling m.v. Kunde: Lars GravCo

PCB og skimmelsvamp undersøgelser:

• Ikast Brande Kommune, Skimmeundersøgelse og fugtmålinger af lejligheder. Prøvetagning og vurdering. Kunde: Boligforeningen BoMidtvest

• Vejdirektoratet, PCB og Asbest undersøgelser af 9 villaer i Silkeborg Kommune. Prøvetagning og vurdering. Kunde: VD

• Ikast Brande Kommune, Skimmeundersøgelse og fugtmålinger af nyopført villa. Prøvetagning og vurdering. Kunde: Mester Byg A/S

• Fredericia Kommune, Daginstitution, Skimmeundersøgelse. Prøvetagning og vurdering. Kunde: Fredericia Kommune

 

Seneste indlæg

AMS på kursus

Selvom han er en rutineret chauffør og kører 50.000 km om året, så tog Lars Bjørn Hansen på kursus i udrykningskørsel for at lære sine egne og bilens grænser at kende.http://rescuecenter.dk/nyhed?q=4820

 1. Større brand på Djursland Kommentarer lukket til Større brand på Djursland
 2. AMS runder 200 akutte sager i 2016 Kommentarer lukket til AMS runder 200 akutte sager i 2016
 3. Lastbil vælter på E45 Kommentarer lukket til Lastbil vælter på E45
 4. Væltet kemikalietransport Kommentarer lukket til Væltet kemikalietransport
 5. Større forurening med Bitumen Kommentarer lukket til Større forurening med Bitumen
 6. Forurening ved nedgravet olietank Kommentarer lukket til Forurening ved nedgravet olietank
 7. Ny samarbejdsaftale Kommentarer lukket til Ny samarbejdsaftale
 8. Miljøscreening af bolig Kommentarer lukket til Miljøscreening af bolig
 9. AMS på Fredericia Havn i forbindelse med stor brand Kommentarer lukket til AMS på Fredericia Havn i forbindelse med stor brand