Bortskaffelse af jord og jordhåndtering

Ved bygge-og anlægsarbejder er der ofte jord tilovers, som skal bortskaffes. For at kunne bortskaffe overskudsjord til den mest fordelagtige pris, skal der foreligge dokumentation for, at jorden enten er ren eller hvilken forureningsklasse den tilhører.

Der kan spares både tid og penge ved at få foretaget en undersøgelse af jorden ved en såkaldt “forklassificering” på et tidligt tidspunkt i bygge- og anlægsforløbet. Ifølge de gældende love og regler, skal der foretages en analyse for hver 30 tons jord der bortskaffes. Bortskaffes mere end 900 tons jord kan antallet af analyser nedsættes.

Der udtages jordprøver til analyse af intakt eller af opgravet jord efter bestemte regler. Herefter analyseres jordprøverne, og der udarbejdes en rapport. AMS kan være behjælpelig med både prøver og lave en plan for jordflytningen i dit anlægsprojekt. Ring for en uforpligtende snak.