Forureningsundersøgelser

En forureningsundersøgelse er relevant, hvis en ejendom er kortlagt som muligt forurenet eller har en ejendomshistorik, der kræver en nærmere undersøgelse.

Resultatet af undersøgelserne afrapporteres i et let forståeligt sprog, vedlagt situationsplaner, borejournaler, analyserapporter og med en vurdering af forureningssituationen. Udgør forureningen en trussel udarbejder vi en risikovurdering.

Vi har en god dialog med myndighederne og står i projektforløbet for kontakten og sikrer at gældende lovgivning overholdes. AMS kan være behjælpelig med at lave undersøgelserne. Ring for en uforpligtende snak.

 

Undersøgelsesprogrammet
Undersøgelsesprogrammet omfatter typisk udførelse af en række boringer ved mulige kilder til forurening med udtagning af jordprøver. Afhængigt af forureningssituationen kan det ligeledes være relevant, at udtage vandprøver og/eller poreluftsprøver.

Udvalgte prøver sendes til et akkrediteret analyselaboratorium og analyseres for relevante forureningskomponenter som eksempelvis olie, tjære, opløsningsmidler, pesticider mv.

Konstateres en væsentlig forurening, vil det ofte være nødvendigt, at udføre en række supplerede boringer for at afdække forureningens omfang.