Miljøvurdering af ejendomme

I forbindelse med køb og salg af ejendom er det vigtigt at kende dens historie for at vurdere risikoen for forurening. Via en miljøhistorisk redegørelse tilvejebringes viden om den tidligere og nuværende arealanvendelse, derved er det er muligt at karakterisere og stedfæste potentielle forureningskilder på ejendommen.

Den miljøhistoriske redegørelse danner grundlag for udarbejdelse af et oplæg til de tekniske undersøgelser. Derudover bruges den typisk ved myndighedernes kortlægning af muligt forurenede ejendomme og i forbindelse med salg af ejendomme. Det er derfor i forbindelse med en ejendomshandel, vigtigt at få lavet en miljøhistorisk redegørelse. AMS kan være behjælpelig med at lave en miljøvurdering af din ejendom. Ring for en uforpligtende snak.

Miljøhistorisk redegørelse
For at fremskaffe oplysninger om ejendommens tidligere og nuværende anvendelse besigtiges ejendommen, og der udføres interview med personer, som har et godt kendskab til de aktiviteter, der har været på ejendommen. Desuden gennemgås kommunens byggesag og miljøsag samt regionens sagsmateriale. I nogle tilfælde kan det være vigtigt, at indsamlingen af disse oplysninger udføres med diskretion, og denne fortrolighed er naturligvis en selvfølge.