Velkommen

Håndtering af miljøopgaver og -uheld
AMS – Akut Miljø Service ApS – håndterer alle typer miljøopgaver og -uheld i hele landet. Lige fra udførende til forsikringsafslutning, der giver dig som kunde en økonomisk sikkerhed. Via vores vagtberedskab og samarbejdspartnere, tilbyder Akut Miljø Service ApS kvalificeret miljørådgivning 24 timer i døgnet – året rundt.

Totalløsninger
• AMS – Akut Miljø Service ApS tilbyder assistance og rådgivning til alle typer af forureninger – både akutte og ikke akutte miljøuheld ved forurening af vand, jord eller luft.
• AMS dækker alt fra standsning af forurening til oprensning, dokumentation og forebyggende indsatser.
• AMS har via vores vagtberedskab og samarbejdspartnere ekspertise i forløbet lige fra uheldet opstår til sagen er afsluttet ved forsikringsselskabet og myndighederne.
• AMS har erfaring med håndtering af forsikringsdækning på udenlandske lastbiler.
• AMS tilbyder kvalificeret miljørådgivning til forsikringsselskaber, kommuner og beredskabet 24 timer i døgnet – året rundt.

AMS kan hele forløbet!
• Akut oprensning ved uheld
• Skadesregistrering
• Vurdering af påvirkninger på miljø og recipienter
• Dokumentation – indsamling
• Kildesporing
• Udtagning af prøver
• Forsikringskoordinering