Gå til hovedindhold

Udrykninger til uheld og akutte forureninger

Landsdækkende akut miljøvagt

Vi assisterer og rådgiver ved akutte miljøuheld som forurening af vand, jord eller luft. AMS har stærke strategiske samarbejder, hvor vi sammen er specialiseret i udrykninger til uheld og akutte forureninger.

Vores miljøvagt tager sig af alt fra standsning af forureningen til oprensning, dokumentation og forebyggende indsatser. Med stor ekspertise og professionalisme dækker miljøvagten hele forløbet – lige fra uheldet opstår til sagen er afsluttet ved forsikringsselskaber og myndigheder.

 

Håndtering af forurening på vand

Forurening til vands

AMS håndterer forurening i vandmiljøet – fx udslip fra virksomheder, forulykkede faretøjer, olieforureninger samt gylle- og spildevandsforureninger.

Oprensning af oliespild

Forurening til lands

AMS håndterer forurening på jord – fx oprensning og dokumentation efter havarerede køretøjer samt rensning af veje, pladser og bygninger.

Bygningsbrand

Forurening i luften

AMS – Akut Miljø Service håndterer luftbåren forurening fx i forbindelse med spredning af asbestfibre ved bygningsbrande.

Fra udførsel til forsikringsafslutning

Totalløsninger -> økonomisk sikkerhed

Rådgivning og styring

Akut telefonisk rådgivning fra vagthavende miljøleder


Akut eksperthjælp og rådgivning på skadestedet til indsatsleder


Styring af underentreprenører


Assisterer myndigheder i udstedelse af nødvendige påbud

Opsporing og vurdering

Opsporing og afskæring af kilden til forurening


Udtagning af prøver


Vurdering af påvirkninger på miljø og recipienter

Faciliterer oprydningen

Begrænsning af skadesomfang og forsikringsudgifter


Hurtig iværksættelse af frivillig oprensning


Udfører forebyggende indsatser


Vejrensning af alle typer spildte væsker

Forsikringsafslutning

Skadesregistrering


Forsikringskoordinering


Korrekt sikring og dokumentation til eventuelt retsligt efterspil


Efterkontrol på forureningsstedet

Én koordinator på sagen

Lad os tage en dialog om jeres sag

Vi giver gerne prisoverslag og vejledning

Cookie-information

Siden anvender cookies – ved brug af siden accepteres brugen af cookies som beskrevet i privatlivspolitikken

Back to top