Gå til hovedindhold

Høj fleksibilitet og hurtige svar på prøver

Vi får tingene til at ske

AMS-Akut Miljø Service ApS tilbyder assistance og rådgivning til alle typer af miljøopgaver ved forurening af vand, jord eller luft. Har du en udfordring assisterer vi gerne med løsninger. Vi har høj fleksibilitet og hurtige svartider på prøver – det sparer tid og penge i projektet.

 

Køb og salg

Ejendomsmæglere

Ved køb og salg af ejendom skaber AMS klarhed over ejendommens miljøforhold, fx dokumentation af olietanke.

Assistance ved uheld

Vognmandsfirmaer

AMS indgår assistanceaftaler med vognmandsfirmaer, så man altid har den faglige miljøtekniske ekspertise, hvis uheldet rammer.

Akutte uheld

Landbrug

AMS assisterer ved alle uheldstyper i landbruget – alt fra spild af kemikalier, maskinbrand til håndtering af gylleuheld.

Jordhåndtering

Entreprenører

Bortskaffelse af overskudsjord ved bygge- og anlægsarbejder kræver den fornødne dokumentation og anmeldelse til myndighederne.

Kortlægning og prøver

Ejendomsudviklere

Vi hjælper med at undersøge for miljøfremmede stoffer, før en bygning skal rives ned, fjernes eller renoveres.


 

Vi holder fokus på den optimale løsning
– både miljømæssigt og økonomisk


 

Uafhængig af myndigheder

Droneopgaver

Arealer:  Areal- og volumenopmåling | målfaste 2D-fotokort kompatibelt med Google Maps | overvågning af konstruktionsområder, byggepladser, vejarbejde m.v. | opmåling og 3D-gengivning af enkeltelementer

Solcelleanlæg:  Kontrol af solcelleanlæg i alle størrelser | termisk fotografering for fejlsøgning

Bygninger:  Bygningsopmålinger | termografering | lækageopsporing på kold- og varmtvandsrørledninger

Natur:  Overvågning af §3 naturområder og Natura 2000 | kontrol og tilsyn med vandløb

Certificerede dronepiloter til erhvervsflyvning i klasserne 1A - 1B - K2 - VTOL

Uafhængig af myndigheder

Uvildig rådgivning hver gang

AMS – Akut Miljø Service ApS tilbyder assistance og rådgivning til alle typer akutte miljøuheld ved forurening af vand, jord eller luft. Vi dækker alt fra standsning af forurening til oprensning, dokumentation og forebyggende indsatser.

Kvalificeret rådgivning og håndtering

Disse opgaver dækker vi

I forbindelse med køb og salg af ejendom er det vigtigt at kende dens historie for at vurdere risikoen for forurening. Via en miljøhistorisk redegørelse tilvejebringes viden om den tidligere og nuværende arealanvendelse, derved er det er muligt at karakterisere og stedfæste potentielle forureningskilder på ejendommen.

Den miljøhistoriske redegørelse danner grundlag for udarbejdelse af et oplæg til de tekniske undersøgelser. Derudover bruges den typisk ved myndighedernes kortlægning af muligt forurenede ejendomme og i forbindelse med salg af ejendomme. Det er derfor i forbindelse med en ejendomshandel, vigtigt at få lavet en miljøhistorisk redegørelse.

For at fremskaffe oplysninger om ejendommens tidligere og nuværende anvendelse besigtiges ejendommen, og der udføres interview med personer, som har et godt kendskab til de aktiviteter, der har været på ejendommen. Desuden gennemgås kommunens byggesag og miljøsag samt regionens sagsmateriale. I nogle tilfælde kan det være vigtigt, at indsamlingen af disse oplysninger udføres med diskretion, og denne fortrolighed er naturligvis en selvfølge.

AMS kan være behjælpelig med at lave en miljøvurdering af din ejendom. Ring for en uforpligtende snak.

AMS – Akut Miljø Service er via vores landsdækkende netværk altid klar til at håndtere nyopdagede og akutte forureninger, som konstateres i forbindelse med bygge- og anlægsarbejde. Typisk vil vi kunne assistere samme dag.

Ved bygge-og anlægsarbejder er der ofte jord tilovers, som skal bortskaffes. For at kunne bortskaffe overskudsjord til den mest fordelagtige pris, skal der foreligge dokumentation for, at jorden enten er ren eller hvilken forureningsklasse den tilhører.

Der kan spares både tid og penge ved at få foretaget en undersøgelse af jorden ved en såkaldt “forklassificering” på et tidligt tidspunkt i bygge- og anlægsforløbet. Ifølge de gældende love og regler, skal der foretages en analyse for hver 30 tons jord der bortskaffes. Bortskaffes der større jordmængder kan antallet af analyser nedsættes.

Der udtages jordprøver til analyse af intakt eller af opgravet jord efter bestemte regler. Herefter analyseres jordprøverne, og der udarbejdes en rapport. AMS kan være behjælpelig med både prøver og lave en plan for jordflytningen i dit anlægsprojekt. Ring for en uforpligtende snak.

AMS står klar til at hjælpe hvis din bygning skal rives ned eller fjernes.

Vi hjælper med at undersøge for miljøfremmede stoffer, før en bygning skal rives ned, fjernes eller renoveres. Ved at undersøge inden nedrivningen og lave en plan for håndteringen af miljøfremmede stoffer, kan man fra starten undgå forsinkelser og have det økonomiske overblik.

AMS kan udføre de nødvendige dokumentationsanalyser og indgå aftaler med miljømyndighederne om undersøgelsesomfang.

Sikkerhed i pris

Prissikkerhed

Vi afdækker, prissætter og udfærdigere rapport. Vi giver prisoverslag før igangsætning. Dette giver prissikkerhed for dig som kunde.

Lad os tage en dialog om jeres projekt

Vi giver prisoverslag før projektstart

Cookie-information

Siden anvender cookies – ved brug af siden accepteres brugen af cookies som beskrevet i privatlivspolitikken

Back to top