Brændt lastbil – Ebeltoft

September 2014

IMG_1542.JPG
Mindre brugsstjålet lastbil brændes af og der sker udslip af ca. 100 liter dieselolie. Drikkevandsboring ligger kun 25 meter fra spildstedet og kræver derfor hurtig indsats. Der blev bortgravet 15 ton forurenet jord.
Kunde: Syddjurs kommune

IMG_1546.JPG

IMG_1534.JPG

IMG_1548.JPG

IMG_1544.JPG