PCB

PCB er en forkortelse for poly-chlorerede biphenyler. PCB er et olieholdigt opløsningsmiddel og er en af verdens farligste miljøgifte. PCB er blevet brugt i byggerier fra 1950’erne frem til 1977, hvor det blev forbudt grundet en række skadelige effekter.

Ønsker du at kende omfang og indhold af PCB i bygningsmaterialer i dine bygninger, eller står du overfor at skulle renovere og bortskaffe bygningsmaterialer, der kan indeholde PCB, så vil en undersøgelse kunne give dig svaret.

For at afklare om bygningsdele indeholder PCB skal der udtages prøver til kemisk analyse. AMS – Akut Miljø Service ApS kan udtage prøver og rådgive med en vurdering af de kemiske analyser. Vi samarbejder med akkrediterede godkendte laboratorier indenfor materialeprøvning. Ring for en uforpligtende snak.